Wydawca R.LEWANDOWSKI.
Ekspedycya główna w Kantorze Wydawcy.
kontakt@andriolli.pl
Tel. 605035774


ROK IV JÓZEFÓW ISSN 2081-0830
ANDRIOLLÓWKA » Nr 100_ 25.05.2013 »

Festiwal i Ogród Świdermajer
JÓZEFÓW

To już piąty - jubileuszowy Festiwal Otwarte Ogrody. Miesz-kańcy Józefowa w 2008 roku z entuzjazmem przyjęli, a w 2009 r. zrealizowali w mieście pierwszy Festiwal Otwarte Ogrody. Przed tym wydarzeniem, wiosną 2009 roku zastępca burmistrza miasta Józefowa - Marek Banaszek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury - Da-nuta Wojciechowska oraz Robert Lewandowski ze Stowarzyszenia Miłośników Drewnianej Architektury Linii Otwockiej, na zaproszenie Magdaleny Prosińskiej - autorki festiwalowej idei, uczestniczyli w Podkowie Leśnej w Pałacyku Kasyno, w spotkaniu, podczas którego przedstawicielom Miast Ogrodów zaprezentowali walory Józefowa. Miałem wówczas okazję przybliżyć zebranym postać E.M. Andriollego oraz historię letnisk linii otwockiej i architektu-rę świdermajer ze szczególnym uwzględnieniem józefowskich tradycji. Świdermajer był rów-nież wiodącym tematem pierwszego Festiwalu Otwarte Ogrody w Józefowie, a we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury została wydana publikacja pt. Projekt Świdermajer XXI wie-ku.
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz organizatorów józefowski festiwal co roku zyskuje nowych sympatyków. Jest to również wydarzenie, dzięki któremu mamy okazję po-chylić się nad naszą historią, tradycją i przyszłością.

JÓZEFÓW

Podczas piątego Festiwalu Otwarte Ogrody w Józefowie, w sobotę 25.05.2013 r., zapraszamy Państwa do OGRODU ŚWIDERMAJER przy ulicy Jarosławskiej 29A.
W 1893 r. Stanisław Reiswasser - sąsiad Andriollego, posiadał willę położoną nad rzeką Świder (przy późniejszej Czarnej Drodze w Letnisku Jarosław - obecnie ul. Jarosław-ska w Józefowie). Edmund Diehl w przewodniku Wille w Otwocku (1893) w rozdziale pt. Wille nad Świdrem pisał: "Folwark Jarosław, własność Stanisława Rajswassera, zajmujący obsza-ru 60 morgów, najbliżej przystanku tego położony. Grunta przeważnie orne, około domu ogród warzywny, w stronę ku Warszawie lasek na wzgórzu. Na folwarku tym znajduje się jeden tylko dom mieszkalny, parterowy, obszerny i dobrze urządzony, wynajmowany na mieszkania letnie i dla kilku rodzin służyć mogący. Warunki pobytu w Jarosławiu przedsta-wiają się korzystnie; dla osób pragnących spokoju i osobności, jest to coś pośredniego po-między mieszkaniem wiejskim a willą."
W latach międzywojennych posiadłość obejmo-wała kilka letniskowych domów i gospodarcze zabudowania. Dzisiaj po "Willi Reiswassera" przy ul. Jarosławskiej w Józefowie nie ma śladu, ale historia i tradycja tego miejsca odżywa wśród mieszkańców.

Na terenie dawnego pensjonatu "Willa Reiswassera" przy ul. Jarosławskiej 29A w Józefowie polecamy:

godz. 10:00 - 15:00 - ŚWIDERMAJER - WARSZTAT SNYCERSKI. Mateusz Niwiński oprócz remontów starych drewnianych domów wykonuje nowe architektoniczne detale dla budynków w stylu świdermajer. Prowadzi rów-nież tematyczne warsztaty z dziećmi i młodzieżą.

godz. 10:00 - 17:00 - Jeżeli marzysz o własnym świdermajerze - małym lub dużym, nowoczesnym lub tradycyjnym, a może o zwykłej altanie w ogrodzie, to powinieneś zobaczyć wystawę projektów i realizacji przygotowaną przez PRACOWNIĘ ARCHITEKTONICZNĄ Marka Przepiórki popularyzującą praktyczną wiedzę na temat budowy domów w stylu świdermajer. Idea, aby dom powiększał się wraz z potrzebami rodziny jest realna, a budowa świdermajera w systemie "genius loci idea" jest prosta.
www.geniusloci.co

godz. 10:00 - 17:00 - PRACOWNIA FURTKA WYOBRAŹNI zaprasza do udziału w warsztatach, podczas których uczestnicy będą mogli wykonać karty z motywami inspirowanymi stylem świdermajer. Nie zabraknie również drewnianych przedmiotów zaprojektowanych i wykonanych w pracowni Katarzyny Jędrze-jewskiej i Anny Niedźwieckiej-Jędrzejewskiej.
www.furtkawyobrazni.pl

godz. 10:00 -17:00 - ŚWIDERMAJER, ANIOŁY I STRACHY NA WRÓBLE… to wystawa z humo-rem, na którą zaprasza Grażyna Zielińska-Zenkner.

godz. 10:00 - 17:00 - ŚWI-DERMAJER TRUDNE PIĘKNO… I NIE TYLKO - świdermajerowe i letniskowe fascynacje fo-tograficzne przedstawią Paweł i Joanna Szpygiel.
www.szpygiel.pl

godz. 11:00 - 13:00
PRZYGODY ANDRIOLLEGO III - w nowej odsłonie. Grupa ŚwiderMania (Eliza Radzanowska i Rafał Fijałkowski) we współpracy z Pracownią Rozwoju Kalejdoskop zaprasza na familijną, plenerową zabawę plastyczno-teatralną dla rodzin z dziećmi w wieku 6 - 12 lat. Zabawa ma na celu przybliżenie barwnego i arcyciekawego życiorysu Elwiro Mi-chała Andriollego. Zajęcia zakończone zostaną prezentacją rodzinnych przedsta-wień.
www.swidermania.arete.art.pl

godz. 10:00, 13:00 i 15:00 - WYDAW-NICTWO ŚWIDERMAJER zaprasza na premierową - plenerową rozgrywkę planszowej gry Letnisko. Do każdej rozgrywki zapraszamy 4 uczestników lub 4 zespoły. Dla zwycięzców na-grody.

godz. 10:00 - 17:00 - WYDAWNICTWO ŚWIDERMAJER oferuje także naj-nowsze publikacje oraz wiele atrakcji i spotkań związanych z historią letnisk linii otwockiej i architekturą świdermajer.
www.swidermajer.pl


Ponadto podczas tego-rocznej edycji Festiwalu Otwarte Ogrody Józefów 2013 polecamy Państwu m.in.:

- w sobotę i w niedzielę (25-26.05.2013) przy ul. Sosnowej 15, Ogród Wystawa "Domy Świ-dermajer" (ogród nr 7, nr 16) przygotowany przez stolarzy i snycerzy Henryka i Dariusza Jesiotrów. Pod tym samym adresem będzie miała miejsce kameralna premiera oryginalnych i ciekawych pomysłów projektu pt. Meble w stylu świdermajer przygotowana przez Annę Jesiotr.
www.meble-nietypowe.com

- w niedzielę (26.05.2013) przy ul. 3 Maja 100,
Ogród "Willa Benkówka" - Letnisko w Józefowie (ogród nr 23).

Szczegółowe informacje na temat festiwalowych wydarzeń znajdują się na www.mokjozefow.pl

Robert Lewandowski


Ściągnij wersję w PDF.
www.andriolli.pl
www.swidermajer.pl

Copyright by Robert Lewandowski © 2006
Andriollówka ®

Utrzymanie strony www józefów - Agencja Cirrus