Wydawca R.LEWANDOWSKI.
Ekspedycya główna w Kantorze Wydawcy.
kontakt@andriolli.pl
Tel. 605035774


TOM I JÓZEFÓW ISSN 2081-0830
ANDRIOLLÓWKA » Nr 13_ 22.05.2011 »

Świdermajer i AndriolliNAJBLIŻSZE WYDARZENIA ROKU ANDRIOLLEGO. Poniżej przekazujemy Państwu informacje, które otrzymaliśmy od organizatorów wydarzeń planowanych w maju i czerwcu. Serdecznie polecamy m.in.:

JÓZEFÓW, 27.05.2011 godz. 18.00, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Wyszyńskiego 1. Uroczyste otwarcie Festiwalu Otwarte Ogrody Józefów, podczas którego w części artystycznej zobaczymy tzw. żywe obrazy przygotowane przez młodzież i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Paderewskiego w Sulejówku do utworów ilustrowanych przez Elwiro Michała Andriollego. Ponadto przedstawione zostaną: wystawa poświęcona życiu i twórczości artysty oraz wystawa oryginalnych pierwodruków ilustracji wydań lwowskich Pana Tadeusza z lat 1881-1882 i wybranych wydań okolicznościowych ze zbiorów Muzeum Andriollego w Józefowie. Natomiast w ogrodzie przed Miejskim Ośrodkiem Kultury zaprezentowana zostanie plenerowa wystawa ilustracji Andriollego do poematu Adama Mickiewicza.

JÓZEFÓW, 28.05.2011 godz. 11.00, ul. Wyszyńskiego 1. Przed pomnikiem Łączniczki AK wystartuje terenowa gra historyczno-przygodowa pt. Przygody Andriollego. Uczestnicy będą mieli okazję - poznając życiorys artysty - wziąć udział w niezwykłej przygodzie oraz podróży przez porywające karty historii. Zapisy: e-mail info@swidermania.pl oraz pod numerem telefonu 508 498 358.

JÓZEFÓW, 28.05.2011 godz. 14.30, ul. Kasztanowa 8 A. Ogród genealogiczny, a w nim sesja popularno-naukowa pt. Elwiro Michał Andriolli - historia rodu, życia i twórczości. W Pracowni Historycznej Joli i Wiktora Warzechów będziemy mieli okazję wysłuchać następujących prelekcji: Elwiro Michał Andriolli - przyczynek do genealogii artysty; Elwiro i Natalia - szkic koligacji rodzinnych, meandry genealogii; Elwiro Michał czy Michał Elwiro, jak na imię miał Andriolli? ; Dziedzictwo Andriollego w zasobach Muzeum Narodowego w Warszawie; Cechy stylu w architekturze na przykładzie stylu nadświdrzańskiego; Współczesny styl nadświdrzański, współczesny świdermajer. Wykładom będą towarzyszyć wystawy, prezentacje multimedialne oraz duży wybór okolicznościowych publikacji poświęconych historii i architekturze.

OTWOCK, 29.05.2011 godz. 11.00, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie filia w Otwocku, ul. Pułaskiego 3 A, tel. 22 779 70 50. Uroczyste otwarcie wystawy Andriolli i drewniana architektura Otwocka i okolic w sztuce, podczas której zostaną zaprezentowane eksponaty pochodzące ze zbiorów Muzeum Andriollego w Józefowie, a wśród nich pierwodruki ilustracji artysty z lat 1884-1886 (wydawnictwa paryskie), a także współczesne malarstwo ze zbiorów Jacka Lutoborskiego oraz fotografie Michała Zenknera i Grażyny Zielińskiej-Zenkner. Kustosz wystawy - Robert Beller zaprasza do obejrzenia ekspozycji w godzinach otwarcia biblioteki do dnia 22 czerwca. Wstęp wolny.

JÓZEFÓW, 04.06.2011 godz. 11.00, Przedszkole i Szkoła Strumienie, ul. 3 Maja 129. W rodzinnej atmosferze prowadzone będą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz happening plastyczny pod wspólnym tytułem Jaki świdermajer, tradi czy trendy?

KARCZEW, 04.06.2011 godz. 17.00. Centrum Historyczne Ziemi Karczewskiej Muzeum "Stara Plebania", ul. Żaboklickiego 12. Andriolli zaprasza do Karczewa! Otwarcie wystawy przedstawiającej dzieło Elwiro Michała Andriollego pt. Skąd Litwini wracali?... do Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. Eksponowany rysunek przez krytyków został uznany za najdojrzalszą pracę artysty. Powstał w 1892 r., posiada wymiary 107,7 x 151,8 cm, na wystawę został udostępniony przez Muzeum Andriollego w Józefowie. W części artystycznej wystąpią laureaci konkursu krasomówczego Ziemia Andriollego... jakiej nie znamy... organizowanego przez PTTK Oddział Mińsk Mazowiecki.

JÓZEFÓW, 06.06.2011, Gimnazjum Nr 1 w Józefowie, ul. Leśna 39. Śladami Elwiro Michała Andriollego - finał II Powiatowego Konkursu pt. Zachować pamięć.

OTWOCK, 10.06.2011 godz. 9.30, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Poniatowskiego 10. Sesja pt. Mijające krajobrazy Mazowsza - Otwock 1916-2011, podczas której będziemy mogli wysłuchać następujących wykładów: PTK na Mazowszu; Walory przyrodnicze Mazowsza; Mijający krajobraz kulturowy mazowieckiej wsi - kołbielszczyzna; To też są zabytki - >> archeologia krajobrazu << ziemi otwockiej; Prawne aspekty ochrony zabytków; Brzegi Andriollego, styl i jego twórcy; Andriolli jako krajoznawca...; Świdermajer - styl nadświdrzański; Wokół jednego zabytku - Willa Jakubówka; Szkoła w Siennicy i jej rola w kształtowaniu postaw krajoznawczych. Organizator PTTK Oddział Otwocku zastrzega, że kolejność wykładów może ulec zmianom oraz zaprasza do wzięcia udziału w wycieczce do Nałęczowa do grobu Andriollego (11.06.2011) i w spływie kajakowym po rzece Świder (12.06.2011).

WIĄZOWNA, 13.06.2011 godz. 19.00, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościelna 41. Prelekcja Roberta Bellera pt. Andriolli i drewniana architektura Otwocka i okolic w sztuce, której uzupełnieniem będzie prezentacja multimedialna.

MIŃSK MAZOWIECKI. Muzeum Ziemi Mińskiej, ul. Okrzei 16, tel. 500186482, możemy obejrzeć wystawę pt. Andriolli w Mińsku Mazowieckim. Wśród pierwodruków ilustracji książkowych wykonanych przez artystę zobaczymy rysunki do Marii Antoniego Malczewskiego z 1876 roku, cztery różne wydania Starej Baśni Józefa Ignacego Kraszewskiego, a wśród nich wydanie z 1879 roku, które ukazało się z okazji jubileuszu 50-lecia pracy literackiej autora. Ponadto trzy wydania gawędy szlacheckiej Urodzony Jan Dęboróg Władysława Syrokomli - pierwodruk ilustracji z 1880 roku oraz trzy wydania Pamiętników kwestarza Ignacego Chodźki z pierwodrukiem z 1881 roku. Wystawa została przygotowana przez Muzeum Ziemi Mińskiej z wykorzystaniem zbiorów Muzeum Andriollego w Józefowie.

ŚWIDERMAJER - GENIUS LOCI 2011. Wszystkim osobom interesującym się stylem nadświdrzańskim, a szczególnie tym, którzy planują budowę lub remont własnego świdermajera polecamy stronę internetową www.geniusloci.co

HISTORIA & ARCHITEKTURA

Wydawnictwo Świdermajer przedstawia publikacje, które dnia dnia 28.05.2011 od godziny 14.00 będą dostępne w Józefowie przy ul. Kasztanowej 8 A.

Świdermajer - dwa filmy. W dniach 28-29 maja 2008 r. odbyła się w Otwocku pierwsza, poświęcona w całości świdermajerom, dwudniowa konferencja pt. Świdermajer, domy z duszą... i co dalej? Brali w niej udział architekci, konserwatorzy zabytków, historycy i historycy sztuki, pasjonaci i właściciele drewnianych budynków w stylu świdermajer, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji oraz różnych organizacji społecznych. Zaplanowane wykłady dotyczyły przeszłości regionu, jego teraźniejszości, a także sposobów rewitalizacji przy pomocy wykorzystania architektury świdermajer jako atutu kulturowego. Dyskutowano również nad możliwością zorganizowania parku kulturowego lub szlaku architektury drewnianej. Przedstawiono dokonania innych miast, które utworzyły już parki kulturowe. Materiały dotyczące konferencji zostały opublikowane przez Wydawnictwo Świdermajer i są dostępne w bibliotekach w postaci katalogu pt. Świdermajer - domy z duszą... i co dalej?, sprawozdania pt. Świdermajer. Sprawozdanie oraz dwóch filmów dokumentalnych: część pierwsza pt. Sesja, część druga pt. Wycieczka.

Alessandra Centroni Styl Ťświdermajerť architektura do zachowania (Lo stile Ťświdermajerť un'architettura da tutelare) opracowanie napisane przez architekta, specjalistę w zakresie konserwacji zabytków. Powstało na podstawie materiałów zebranych podczas pobytu pań Alessandry Centroni i profesor Anny Janowskiej Centroni w Polsce jesienią 2009 roku, a następnie wiosną 2010 roku zostało opublikowane w biuletynie ARCo (Associazione per il Recupero del Costruito, www.associazionearco.org) pt. Konserwacja i odbudowa na przykładzie Polski. Wydanie dwujęzyczne.

Robert Lewandowski, Twórcy stylu świdermajer. W bibliografii dotyczącej historii świdermajerów, czyli drewnianej architektury linii otwockiej, jest to pierwsze opracowanie, które jednocześnie przedstawia styl oraz współczesnych jego twórców. W dzisiejszych czasach architekturę świdermajer możemy utożsamiać z naszą małą ojczyzną, w której tenże świdermajer stanowi łącznik pomiędzy tradycją a przyszłością, stanowi lokalne genius loci. Być może nasi nowocześni architekci ponownie zbliżą się do starych wzorców stylu nadświdrzańskiego, aby dostrzec ukryte piękno budynków ozdobionych barwnymi, drewnianymi ornamentami, które stały się wymownymi świadkami minionej epoki w sztuce budowlanej.

Bernhard Liebold, Holzarchitektur (Holzbau) Taschenbuch fur Bauhandwerker (Architektura drewniana. Budownictwo drzewne. Podręcznik dla rzemieślników budowlanych). Wszystkim miłośnikom świdermajerów i drewnianej architektury polecamy lekturę obowiązkową świdermaniaków i nie tylko - książkę publikowaną od 2005 roku w obszernych fragmentach na www.swidermajer.pl, a teraz wydaną w całości. Jest to reprint wzorników z 1893 roku, który zawiera szczegółowe rysunki detalu snycerskiego, elewacji, szczytów, werand, nadproży, obokni, akroterionów, fazowanych belek, konsoli, kroksztyn, balustrad, tralek, desek wiatrowych, szalunków, ornamentów i innych elementów. Wzorniki przyczyniły się do ukształtowania charakterystycznych cech drewnianej architektury końca XIX i początku XX wieku, w tym architektury uzdrowiskowej m.in. podwarszawskich letnisk oraz oczywiście stylu nadświdrzańskiego. Należy dodać, iż na tzw. linii otwockiej znane są udokumentowane przypadki korzystania od ponad stu lat z szablonów Liebolda. Jest to zatem lektura obowiązkowa dla wszystkich marzących o własnym świdermajerze.

Der praktische Fensterbauer (Praktyczny stolarz okienny. Wzornik stolarki okiennej) Autor A.Graef, przybliża nam detal architektoniczny drugiej połowy XIX wieku. Reprint wydania z 1873 r., który na 34 tablicach przedstawia wybór stolarki okiennej od najprostszej aż po bogatą i skomplikowaną w różnych stylach historycznych. Zawiera przekroje konstrukcji oraz ilustracje umożliwiające poznanie budowy okien i ich praktyczne wykonanie. Publikacja przeznaczona dla stolarzy, architektów i konserwatorów zabytków jak również dla dzisiejszych inwestorów zamierzających budować własny dom.

Ponad 1000 ilustracji poświęconych fenomenowi snycerskiego zdobnictwa chat wiejskich na Podlasiu posiada publikacja pt. Ludowe zdobnictwo podlaskich domów autorstwa J. Szewczyka, w której szeroko i interesująco przedstawiona została geneza i rozwój form zdobniczych: drzwi, okien, szczytów, ganków i werand, ścian, okapów.

Dopełnieniem tej publikacji jest album A. Gawła Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie. Zawiera on bogaty materiał ilustracyjny, który może stanowić wzornik dla osób projektujących i budujących drewniane budynki. Kolorowe zdjęcia i rysunki przedstawiają szczegóły detalu architektonicznego: szczytów, pazdurów, desek wiatrowych, okien, okiennic, nad- i podokni, drzwi, werand i naroży.

Wille w Otwocku i warunki pobytu tamże, reprint przewodnika z 1893 roku. Autor Edmund Diehl opisał w nim wille położone przy stacji Otwock, na dawnych gruntach wiązowskich, a także po obu brzegach rzeki Świder. W literaturze turystycznej jest to pierwszy przewodnik dotyczący dzisiejszego Otwocka i Józefowa, w którym znajdziemy także wiele ciekawych informacji m.in. o Karczewie, Otwocku Wielkim, Natalinie, Świdrach, Rycicach i Jarosławiu. Książka zawiera unikatowe ilustracje oraz trzy plany: Wille przy stacyi położone; Wycieczki; Wille nad Świdrem z dokładnym opisem posiadłości Andriollego.

Kolejna pozycja to reprint folderu pt. "Anulka" Świder z przełomu 1932-1933 roku. W pensjonacie "Anulka" od 1928 roku swoją siedzibę miało Stowarzyszenie Przyjaciół Świdra. Książka została zdominowana przez liczne, unikatowe fotografie formatu pocztówki przedstawiające jeden z najbardziej popularnych pensjonatów linii otwockiej. Zawiera ponadto opis warunków klimatycznych oraz warunków panujących w pensjonacie.

Reprint przewodnika autorstwa B. Łażewskiego pt. Świder i jego okolice z 1936 roku posiada obszerny opis warunków klimatycznych oraz warunków letniskowych panujących w Letnisku Świder. Dział informacyjny i dział ogłoszeń wprowadzają nas w lata największego rozkwitu letniska, które miało ambicje stać się samodzielnym uzdrowiskiem. Ponadto w publikacji znajdziemy spis właścicieli nieruchomości zabudowanych w Świdrze, a także liczne, unikatowe fotografie i anonse oraz dwa plany: Plan Letniska Świder; Mapa okolic Letniska Świder.

Ciekawą pozycję stanowi książka Joanny Janickiej pt. Ziemia Andriollego, w której obok obszernych relacji z konkursów tematycznie związanych z Andriollim opisany został szlak turystyczny im. E.M.Andriollego.

Wszystkim zainteresowanym biografią Andriollego polecamy album autorstwa Henryka Piątkowskiego i Henryka Dobrzyckiego pt. Andriolli w sztuce i życiu społecznym. Książka zawiera 278 rysunków w tekście, 25 poza tekstem w tym 28 utworów dotąd nie reprodukowanych. Publikacja - wydanie bibliofilskie - wyróżnia się dużą starannością opracowania graficznego oraz doskonałą jakością druku. Oryginał wydano w 1904 r. z okazji 10. rocznicy śmierci artysty. Reprint wydano w 2011 r. z okazji 175. rocznicy urodzin Andriollego oraz w 130. rocznicę powstania ilustracji do Pana Tadeusza.

W ofercie Wydawnictwa Świdermajer znajdziemy również następujące publikacje: Andriolli... właściciel obu brzegów Świdra (2006); Droga Żelazna Nadwiślańska (2007); Świderamjer (2008); Świdermajer. Sprawozdanie (2008); Projekt Świdermajer XXI wieku (2009); Brzegi Andriollego (2010), a także reprinty i oryginały map z XIX i XX wieku (m.in.: Mappa Królestwa Polskiego, 1854; Plan willi położonych przy Stacyi "Otwock", 1893; Plan okolicy Stacyi "Otwock", 1893; Plan willi położonych nad Świdrem, 1893; Powiat Nowomiński, 1907; Okolice Warszawy, 1910; Warschau Sud, 1914; Plan Letniska Świder, 1936; Mapa okolic Letniska Świder, 1936; Letnisko Józefów i okolice, 1941) oraz fotografie i grafiki.

Adresy miejsc, w których można obejrzeć i ewentualnie zakupić publikacje Wydawnictwa Świdermajer znajdziemy w biuletynie Andriollówka Nr 11 na www.andriollowka.pl


Ściągnij wersję w PDF.
www.andriolli.pl
www.swidermajer.pl

Copyright by Robert Lewandowski © 2006
Andriollówka ®

Utrzymanie strony www józefów - Agencja Cirrus