Wydawca R.LEWANDOWSKI.
Ekspedycya główna w Kantorze Wydawcy.
kontakt@andriolli.pl
Tel. 605035774


TOM I JÓZEFÓW ISSN 2081-0830
ANDRIOLLÓWKA » Nr 16_ 12.06.2011 »

Zielone Świątki AndriollegoRYSUNEK ANDRIOLLEGO. Bielany.
Z notatek Zygmunta Glogera (1845-1910): Bialanami nazywano w dawnej Polsce Kamedułów jako zakonników chodzących w bieli i od nich poszły nazwy ich pustelniczych klasztorów założonych najprzód pod Krakowem a następnie pod Warszawą. Darowany przez Jana Kazimierza obraz św. Bonifacego sprowadzono z Warszawy na Bielany z wielką uroczystością przy udziale licznego tłumu pobożnych w drugi dzień Zielonych Świątek. Król wyjednał przytem bullę papieską dla Bielan na odpust doroczny w tymże dniu. Odtąd też datują się tradycyjne pielgrzymki Warszawian w Zielone Świątki na Bielany.

RYSUNEK ANDRIOLLEGO. Zielone Świątki.
Z notatek Zygmunta Glogera (1845-1910): Po Bożem Narodzeniu i Wielkiejnocy najuroczyściej obchodzą Polacy Zesłanie Ducha świętego, czyli Zielone Świątki. Wiele bowiem starożytnych lechickich zwyczajów składających się niegdyś na uroczystości wiosenne rozpoczynające każde >Nowe lato< przyłączył naród do święta kościelnego obchodzonego w tej samej porze roku. Wszystkie kościoły, domy, chaty i podwórza >majono< drzewkami brzozy, jesionu lub świerku ustawianemi i zatykanemi przy ołtarzach, gankach, wrotach, sieniach i wejściach. Podłogi i ziemie wysypują zielonym tatarakiem, świerczyną i kwiatami. Majowy zapach tej zieleni rozchodzi się wszędzie przepełniając kościoły, mieszkania i podwórka. W niektórych dworach szlacheckich dzień ten obchodzono powtórzonem święconem lub usiłowano baby i mazurki wielkanocne dochować aż do Świątek.

Adresy miejsc, w których można obejrzeć i ewentualnie zakupić publikacje Wydawnictwa Świdermajer znajdziemy w biuletynie Andriollówka Nr 11 na www.andriollowka.pl


Ściągnij wersję w PDF.
www.andriolli.pl
www.swidermajer.pl

Copyright by Robert Lewandowski © 2006
Andriollówka ®

Utrzymanie strony www józefów - Agencja Cirrus