Wydawca R.LEWANDOWSKI.
Ekspedycya główna w Kantorze Wydawcy.
kontakt@andriolli.pl
Tel. 605035774


TOM I JÓZEFÓW ISSN 2081-0830
ANDRIOLLÓWKA » Nr 24_ 15.08.2011 »

Lato w rysunkach AndriollegoDOŻYNKI
Z notatek Zygmunta Glogera (1845-1910): "Na Kujawach lud dzieli żniwa na wielkie i małe. Wielkimi nazywa sprzęt oziminy, małemi zaś - jarzyny, później dojrzewającej. Ścię-cie ostatniej garści żyta zarówno jak i pszenicy, garści, którą wprawdzie nieestetycznie, ale trafnie pod względem prozaicznej analogii lud zowie pępem, odbywa się tu przy śpiewie i otoczeniu wszystkich żni-wiarzy. Z garści tej i polnych kwiatów robią równiankę (bukiet), przewiązują wstąż-ką i oddają do rąk owej dziewuchy, która odnosi go w gromadzie żniwiarzy do dworu, czasami przy muzyce, i doręcza panu, za co otrzymuje datek i uczęstowaną zostaje razem z tymi, którzy jej asystują. Obrzęd ten, który odbywa się tak po dożęciu żyta jak pszenicy, nie uważa się wcale na Kujawach za dożynki tj. okrężne, które pod ogólną i stałą tutaj nazwą Wieńcowego uroczyście odbywają się dopiero w jesieni, po ukończeniu całego żniwa.

POBIERANIE MIODU W Krakowskiem pobieranie miodu odbywa się dwa razy do roku, a mianowicie, w pierwszej połowie lipca i w drugiej połowie września. Gospodarz mający pasiekę, w dniu tym wyprawia ucztę, na którą zaprosiwszy sąsiadów i krewnych, częstuje chlebem, serem i krupnikiem, przyrządzonym z tylko co podebranego miodu. Krupnik ów gorący (wódka zagotowana z miodem), stawiają na stole w misce, z której dopiero czerpiąc łyżkami napełniają kieliszki.

ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ "ZIELNEJ" W dniu 15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze wszystkich świąt ku czci Bogarodzicy najdawniejsze, bo sięgająca pierwszych wieków chrześcijaństwa i zawsze solennie obchodzona. Z obchodem tym kościelnym, który rozmaite dawniej nosił nazwy, jak: Śmierci, Odpocznienia, Zaśnienia i wreszcie Wniebowzięcia, łączy się w kraju naszym starodawny zwyczaj święcenia ziół polnych, które dziewczęta wiejskie, nazbierawszy dnia poprzedniego, przynoszą do świątyń, aby je kapłan przed wielkim ołtarzem poświęcił. Jest to więc po oktawie Bożego Ciała, drugi dzień w roku przeznaczony do święcenia ziół i kwiatów polnych. Na Mazowszu i Podlasiu niosą do kościoła święcić w dzień Matki Boskiej Zielnej: boże drzewko, hizop, lawędę, dziewannę, rumian i kilka innych ziół leczniczych."


Ściągnij wersję w PDF.
www.andriolli.pl
www.swidermajer.pl

Copyright by Robert Lewandowski © 2006
Andriollówka ®

Utrzymanie strony www józefów - Agencja Cirrus