Wydawca R.LEWANDOWSKI.
Ekspedycya główna w Kantorze Wydawcy.
kontakt@andriolli.pl
Tel. 605035774


TOM I JÓZEFÓW ISSN 2081-0830
ANDRIOLLÓWKA » Nr 37_ 25.09.2011 »

Letnisko ŚwiderFragmenty opisu Letniska Świder z publikacji p.t. Letniska Falenickie (1938):
Świder, pow. Warszawski. W pobliżu Otwocka, na szlaku Anin - Pilawa leży Świder. I terenowo i klimatycznie posiada warunki podobne do Otwocka. Różni się jednak tym, iż przez Świder płynie szeroko rozlewająca się, o podłożu piaszczystym rzeka tej samej nazwy. Dzięki znaczniejszemu nasyceniu okolicy wilgocią, do Świdra nie są kierowani chorzy dróg oddechowych i płuc. Natomiast zalecany jest pobyt chorym sercowo, na zaburzenia krążenia (nadciśnienie krwi, dusznica bolesna, wady serca, miażdżyca), poza tym dzieciom wątłym, nerwowym, ze schorzeniami gardła i nosa (chroniczne nieżyty, wyrośla, powiększone migdały itp.), w ogóle zaś - rekonwalescentom i nerwowo chorym, potrzebującym wypoczynku.
Świder broni się przeciwko nasyłaniu chorych na płuca (gruźlicę) i, jak dowodzi praktyka - chorych tego rodzaju nie posiada.
Świder ma wiele uroków, głównym jednak są jego lasy na podłożu gruntów piaszczystych, łatwo przepuszczalnych, oraz liczne plaże rzeczne ocienione drzewami iglastymi i liściastymi. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni pełno jest w nim nie tylko stałych letników, lecz także gości przyjeżdżających chociaż na krótko.
Rzeka Świder wpada do Wisły, tworząc u ujścia coś w rodzaju "delty". Woda płytka, pożyłowana smugami piasku, dozwala szczególnie dzieciom bezpieczne brodzenie. Atrakcją są również możliwości wioślarskie i żeglarskie na sąsiedniej Wiśle. Spokojny nurt rzeki wzdłuż brzegów świderskich, liczne zatoczki i łachy umożliwiają uprawianie sportu wodnego nawet dla początkujących. Obydwie rzeki umożliwiają także uprawianie sportu wędkarskiego. "Delta" Świdra i łachy na Wiśle mają sporo ryby. Sprawa połowu na wędkę jest uporządkowana. Ostatnio dzierżawę tego obwodu wodnego przyjęto z rąk rybaka zawodowego i oddano na przestrzeni 10 km od ujścia Świdra w górę tej rzeki - Kołu Sportowemu Urzędników Komunalnych m. st. Warszawy: "Myśliwy i Wędkarz".

Agenda biura meldunkowego czynna jest w okresie letnim na miejscu. Poza sezonem letnim przy Zarządzie gminnym w Falenicy.
Na terenie letniska Komisja Sanitarna gminna i miejscowa przy udziale lekarza gminnego dokonuje co pewien czas kontroli willi i sklepów pod względem sanitarnym i porządkowym oraz bada przestrzeganie cen na artykuły pierwszej potrzeby.
Mięso w jatkach sprzedawane jest pod ścisłym nadzorem weterynaryjnym powiat. i każdorazowo po uboju badane przez lekarza. Poza pensjonatami, wielu właścicieli willi i mieszkań przyjmuje gości ze stołowaniem lub utrzymaniem. Informacje na stacji Kolei Dojazdowej. Lepsze pensjonaty wysyłają na stacje obu kolei swych portierów.
Służba pensjonatowa w okresie pracy pensjonatów poddawana jest badaniu przez lekarzy urzędowych.
ORGANIZACJE MIEJSCOWE. Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości, ul. Sosnowa 11, Stowarzyszenie Przyjaciół Świdra, ul. Zaciszna, w pensjonacie "Anulka".

TARGI. Targi małe codziennie (z wozów) w centrum letniska, między torami Kolei Nadwiślańskiej i Kolei Dojazdowej.

SKLEPY SPOŻYWCZE. Liczne sklepy spożywcze rozsiane po całym letnisku, a specjalnie między torami Kolei Nad-wiślańskiej i Kolei Dojazdowej. PLAŻE.
1. Plaża w Świdrach Wielkich, u ujścia rz. Świder do Wisły, wielka, przypomina plaże morskie - przy niej wynajem kajaków.
2. Plaża w Świdrach Małych po prawym brzegu rz. Świder.
3. Plaża przy moście Kolei Dojazdowej - wynajem kajaków.
TERENY SPORTOWE. Przy pensjonatach i willach prywatnych korty tenisowe - cena przeciętnie 1,00 zł za godzinę.

Szanowni Państwo!

Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli letniska podwarszawskie linii otwockiej - to nazwa projektu, którego celem jest wzbudzenie zainteresowania przeszłością oraz dokumentowanie ginących śladów pamięci po dawnych letniskach wśród mieszkańców dzisiejszej linii otwockiej. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem i chcielibyście wziąć udział w tym społecznym przedsięwzięciu - prosimy o kontakt z podanymi poniżej osobami: Uzdrowisko Otwock - Anna Radomska, a.m.radomska@gmail.com, tel. 693107116; Letnisko Świder i letniska józefowskie - Robert Lewandowski, roblewandowski@wp.pl, tel. 605035774; Letnisko Falenica - Lidia Dańko, lidiad@medianet.pl, tel. 501585850; Letniska wawerskie (Miedzeszyn, Radość, Międzylesie, Anin) - Dorota Choińska, dchoinska@gmail.com, tel. 600955677. Tematycznie projekt wpisuje się w wy-darzenia Roku Andriollego. Został dofinansowany przez Fundację Kronenberga działającą przy banku Citi Handlowy w Warszawie, a realizowany jest przez Fundację Andriollego we współpracy z grupą osób, którą oprócz wyżej wymienionych stanowią m.in.: Eliza Radzanowska, Marzenna Szymańska, Rafał Fijałkowski - prowadzący warsztaty edukacyjne, konkursy, olimpiady wiedzy, gry, zabawy itp., eliza@arete-art.pl, tel. 508498358; Maja i Zbigniew Płażewscy, Lidia Dańko, Joanna i Paweł Szpygiel odpowiedzialni za przygotowanie plansz wystawowych oraz okolicznościowej publikacji do druku.
Koordynacja projektu Robert Lewandowski.


Ściągnij wersję w PDF.
www.andriolli.pl
www.swidermajer.pl

Copyright by Robert Lewandowski © 2006
Andriollówka ®

Utrzymanie strony www józefów - Agencja Cirrus