Wydawca R.LEWANDOWSKI.
Ekspedycya główna w Kantorze Wydawcy.
kontakt@andriolli.pl
Tel. 605035774


TOM I JÓZEFÓW ISSN 2081-0830
ANDRIOLLÓWKA » Nr 41_ 02.10.2011 »

Letnisko MiedzeszynFragmenty opisu Letniska Miedzeszyn z publikacji p.t. Letniska Falenickie (1938): Miedzeszyn, pow. Warszawski. MIEDZESZYN NOWY. Czwarte letnisko należące do gminy Falenica. Warunki terenowe i klimatyczne nieco odmienne od poprzednich. Z uwagi na większe zalesienie Miedzeszyn dzieli się na dwa sołtystwa Miedzeszyn i Miedzeszyn Nowy. Tereny gęsto usiane willami. Budowle położone na gruncie piaszczystym, zalesionym sosną. Letniska nader uczęszczane przez Warszawiaków. Specjalnie nadają się dla dzieci wątłych i anemicznych. Letnisko położone w dół od toru kolejowego, w kierunku szosy Warszawa - Otwock, zbliża się do rzeki Wisły odległej o 1 ? km. Miedzeszyn Nowy graniczy z Zatrzebiem, Falenicą Willową (Starą), Aleksandrowem, Wiązownią. Bliskie sąsiedztwo z Wisłą umożliwia sporty wodne i rybołóstwo.
Agenda biura meldunkowego czynna jest w okresie letnim na miejscu. Poza sezonem letnim przy Zarządzie Gminnym w Falenicy.

Na terenie letniska Komisja Sanitarna gminna i miejscowa przy udziale lekarza gminnego dokonuje co pewien czas kontroli willi i sklepów pod względem sanitarnym i porządkowym oraz bada przestrzeganie cen na artykuły pierwszej potrzeby. Mięso w jatkach sprzedawane jest pod ścisłym nadzorem weterynaryjnym powiatowym i każdorazowo po uboju badane przez lekarza.
KOMUNIKACJA. Przy stacjach kolejowych kursują miejscowe dorożki zaopatrzone w taksy dorożkarskie.
DOJAZD SAMOCHODEM.
1. Przez Most Poniatowskiego, Jakubowską, brzegiem Wisły, Zbytki, do Miedzeszyna wsi - na całej przestrzeni asfalt.
2. Przez Most Poniatowskiego, Grochowską, Wawer, Zastów - drogą gminną falenicką wzdłuż toru Kolei Nadwislańskiej do samego Miedzeszyna - do Wawra asfalt, później bruk polowcem. Stacja benzynowa w Wawrze, Otwocku, a od sezonu letniego 1938 roku także w Falenicy.
TAKSA. Jak w całej gminie - podatek komunalny, hotelowy w wysokości 0,30 - 0,20 złotych dziennie od osoby mieszkającej w pensjonacie.
Służba pensjonatowa w okresie pracy pensjonatów poddawana jest badaniu przez lekarzy urzędowych.
KOŚCIÓŁ. Kościół w Radości - 1 km od Miedzeszyna.
ORGANIZACJE. Towarzystwo Przyjaciół Miedzeszyna.
TARGI. Codziennie w Bazarze na Sosnowej.
GAZETY I KSIĄŻKI. Kioski "Ruchu" na stacjach Kolei Nadwiślańskiej i Kolei Dojazdowej - roznoszą w lecie chłopcy po letnisku.

Szanowni Państwo!
Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli letniska podwarszawskie linii otwockiej - to nazwa projektu, którego celem jest wzbudzenie zainteresowania przeszłością oraz dokumentowanie ginących śladów pamięci po dawnych letniskach wśród mieszkańców dzisiejszej linii otwockiej. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem i chcielibyście wziąć udział w tym społecznym przedsięwzięciu - prosimy o kontakt z podanymi poniżej osobami: Uzdrowisko Otwock - Anna Radomska, a.m.radomska@gmail.com, tel. 693107116;
Letnisko Świder i letniska józefowskie - Robert Lewandowski, roblewandowski@wp.pl, tel. 605035774; Letnisko Falenica - Lidia Dańko, lidiad@medianet.pl, tel. 501585850; Letniska wawerskie (Miedzeszyn, Radość, Międzylesie, Anin) - Dorota Choińska, Daria Boniecka-Stępień daria_boniecka@wp.pl, tel. 508085382. Tematycznie projekt wpisuje się w wy-darzenia Roku Andriollego. Został dofinansowany przez Fundację Kronenberga działającą przy banku Citi Handlowy w Warszawie, a realizowany jest przez Fundację Andriollego we współpracy z grupą osób, którą oprócz wyżej wymienionych stanowią m.in.: Eliza Radzanowska, Marzenna Szymańska, Rafał Fijałkowski - prowadzący warsztaty edukacyjne, konkursy, olimpiady wiedzy, gry, zabawy itp., eliza@arete-art.pl, tel. 508498358; Maja i Zbigniew Płażewscy, Lidia Dańko, Joanna i Paweł Szpygiel odpowiedzialni za przygotowanie plansz wystawowych oraz okolicznościowej publikacji do druku.
Koordynacja projektu Robert Lewandowski.


Ściągnij wersję w PDF.
www.andriolli.pl
www.swidermajer.pl

Copyright by Robert Lewandowski © 2006
Andriollówka ®

Utrzymanie strony www józefów - Agencja Cirrus