Wydawca R.LEWANDOWSKI.
Ekspedycya główna w Kantorze Wydawcy.
kontakt@andriolli.pl
Tel. 605035774


TOM I JÓZEFÓW ISSN 2081-0830
ANDRIOLLÓWKA » Nr 42_ 05.10.2011 »

Andriolli i Pan Tadeusz w OtwockuOTWOCK. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej, Filia w Otwocku (ul. Pułaskiego 3 A, tel. 22 779 70 50) zaprasza dnia 5 października o godzinie 10.00 na coroczną konferencję organizacyjno-metodyczną dla nauczycieli bibliotekarzy Powiatu Otwockiego pod tytułem: "Andriolli a Pan Tadeusz".
Program konferencji obejmuje: przedstawienie form działalności Ośrodka Psychoprofilaktyki Rodzinnej w Otwocku, prezentację działalności kulturalno-oświatowej Biblioteki Pedagogicznej w Otwocku minionym roku szkolnym oraz przedstawienie oferty działań na nowy rok szkolny, a także prelekcję Roberta Lewandowskiego pod tytułem "Andriolli a Pan Tadeusz." Temat prelekcji, ekspozycja pierwodruków ilustracji poematu Adama Mickiewicza oraz towarzysząca wystawa poświęcona życiu i twórczości E. M. Andriollego wpisują się w obchody Roku Andriollego na Mazowszu. Ekspozycja została przygotowana ze zbiorów Muzeum Andriollego w Józefowie.
Robert Beller

Otwocka wystawa przedstawia pierwsze lwowskie zeszytowe i albumowe wydania Pana Tadeusza z ilustracjami E. M. Andriollego z lat 1881-1882. Pod koniec 1879 roku artysta otrzymał od lwowskiego księgarza Hermana Altenberga zamówienie na zilustrowanie poematu Adama Mickiewicza. Rysunki Andriollego trafiały na ogół do warszawskiego drzeworytnika Andrzeja Zajkowskiego, a następnie do wydawcy, który chcąc ograniczyć ryzyko wydania albumowego, postanowił kolejne ilustracje publikować wpierw w dwunastu zeszytach - w każdym po jednej księdze poematu.
W roku 1881 pojawił się pierwszy zeszyt Pana Tadeusza ilustrowany przez Andriollego. Dołączono do niego prospekt, w którym informowano, że: "Ilustrowane wydanie Pana Tadeusza ze względu na wytworność, którą się odznacza, słusznie zaliczone być może do najwykwintniejszych w literaturze naszej. Pragnąc tedy, aby i zewnętrzna strona tego wydawnictwa, prezentowała się z równym jej zawartości przepychem, podpisana księgarnia zamówiła u jednego z pierwszorzędnych ornamentystów, rysunek na okładkę PANA TADEUSZA i powierzyła jej wykonanie najcelniejszej introligatorni w Lipsku./.../ Zamówienia przyjmują wszystkie księgarnie dostarczające zeszytów wspomnianego dzieła - i załatwiają je bezzwłocznie, aż do chwili wyjścia 12-go zeszytu. Po wyjściu ostatniego zeszytu, o tyle tylko będziemy mogli dostarczać okładek Pana Tadeusza, o ile szczupły zapas na to pozwoli; dlatego też radzimy nie zwlekać z zamówieniem./.../ [podpisano] KSIĘGARNIA F. H. RICHTERA (H. ALTENBERG)".
Po sukcesie wydawniczym dwunastu ilustrowanych zeszytów, lwowski wydawca Altenberg zdecydował się na druk książki w postaci albumu. Jeszcze w tym samym 1882 roku poemat Mickiewicza z ilustracjami Andriollego doczekał się kolejnego wydania. Druga edycja albumowa posiadała zmienioną szatę graficzną okładki oraz strony tytułowej, mniej szlachetną - papierową wyklejkę, a drzeworyty odbite zostały na żółtej tincie i noszą wyraźne ślady zużycia klocków drzeworytniczych.
Każda z wspomnianych edycji posiada 60 rysunków. W tej liczbie zawiera się: 25 rysunków całostronicowych (170 x 215 mm); 10 winiet w tekście (120 x 90 mm); 12 inicjałów na początku każdej księgi oraz 13 przerywników lub zakończeń w wybranych księgach. Prezentowaną w Otwocku wystawę poświęconą życiu i twórczości Andriollego mogliśmy zobaczyć wcześniej w NaŹłęŹczoŹwie, JóŹzeŹfoŹwie, Karczewie i Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Ekspozycja powstała z okazji 175. rocznicy urodzin artysty i Roku Andriollego. Autorami scenariusza są Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska oraz Anna Wziątek, konsultacje - Halina Bukowska, opracowanie graficzne Andrzej Roman Ćwiek, współpraca Robert Lewandowski. Informujemy także, że z okazji Roku Andriollego pracownicy Pedagogicznej Biblioteki w Otwocku - Robert Beller i Magdalena Rosłoniec we współpracy z Fundacją Andriollego przygotowują do druku przedmiotowo-podmiotową bibliografię twórczości Elwiro Michała Andriollego.


Ściągnij wersję w PDF.
www.andriolli.pl
www.swidermajer.pl

Copyright by Robert Lewandowski © 2006
Andriollówka ®

Utrzymanie strony www józefów - Agencja Cirrus