Wydawca R.LEWANDOWSKI.
Ekspedycya główna w Kantorze Wydawcy.
kontakt@andriolli.pl
Tel. 605035774


TOM I JÓZEFÓW ISSN 2081-0830
ANDRIOLLÓWKA » Nr 49_ 12.10.2011 »

Uzdrowisko Otwock

W 1916 roku Otwock uzyskał prawa miejskie. Miasto powstało na terenach wyłączonych z gmin Wiązowna, Karczew i Glinianka. Na przełomie 1923 i 1924 roku "Otwock został urzędowo uznany za uzdrowisko o charakterze użyteczności publicznej." Ilustrowany przewodnik na rok 1928/1929 p.t. Zdrojowiska i uzdrowiska polskie zawiera następujący opis:

POŁOŻENIE I OKOLICA. Uzdrowisko Otwock znajduje się w powiecie i województwie warszawskim, w odległości 24 klm. od Warszawy, na prawym brzegu Wisły; wzniesione 97 m.n.p.m. stacja kolejowa i urząd pocztowo-telegraficzny w miejscu. Samo uzdrowisko, jak również jego okolica obfitują w bardzo rozległe lasy iglaste; gleba wszędzie piaszczysta i przepuszczalna, obszar 1170 hektarów.

KLIMAT. Otwock należy do rzędu miejscowości, które przyroda wyposażyła w bardzo dodatnie warunki klimatyczne. Ze spostrzeżeń Otwockiej Stacji Meteorologicznej wynika, że ilość opadów atmosferycznych i stopień wilgotności powietrza jest znacznie mniejszy, aniżeli w pobliskiej Warszawie. wiatry przeważnie bywają południowe i zachodnie, przyczem siła wiatrów jest znacznie osłabiona oporem okolicznych miejscowych lasów /.../.

URZĄDZENIA LECZNICZE. Otwock posiada kilka sanatorjów prywatnych, samorządowych i społecznych, zaopatrzonych w najnowsze urządzenia lecznicze, jak aparat Roentgena, lampy kwarcowe, urządzenia do hydro- i elektroterapji; sanatorjum dla piersiowo-chorych. - Z sanitarnych urządzeń wymienić należy elektryczność, chambaud, chodniki, ulice dobrze utrzymane.

WSKAZANIA LECZNICZE. W ścisłym związku z klimatem Otwocka są i wskazania lecznicze. Specyficzne właściwości powietrza leśnego, o dużej zawartości ozonu, oraz braku zanieczyszczeń powietrza pod postacią kurzu, posiadają wielką siłę uzdrawiającą i życiodajną./.../ Wybitnie.... Dzięki bliskości Warszawy do Otwocka zjeżdżają również letnicy, pragnący wypoczynku.

LEKARZE. Ordynują stale: Dr. Augarten M., Dr. Ginzburg M., Dr. Glikman, Dr. Gotlib M., Dr. Grabiński B., Dr. Kremer G., Dr. Liszkiewicz G., Dr. Martyszewski P., Dr. Mierosławski L., Dr. Muszkatenblit J., Dr. Przygoda W., Dr. Rotlewi H., Dr. Wroczyński K., Dr. Wajdenfeld W., Dr. Zylberbart M., Dr. Lubczyński. W Otwocku jest 6 felczerów, jak również masażystki i pielęgniarki.

MIESZKANIA. Otwock posiada 2 hotele, 40 pensjonatów, 1300 will i dworków, 3 restauracje, 5 jadłodajni. Ogólna liczba pokojów 4480.

APTEKI. Apteka S-nów F. Podolskiego przy Alei Kościuszki Nr 3 i apteka W. Podolskiego przy ul. Orlej Nr 4, oprócz tego są 4 składy apteczne.

SEZON. Trwa cały rok.

FREKWENCJA. Roczna frekwencja wynosi 14.000 osób.

ZARZAD UZDROWISKA. Magistrat miasta Otwocka, Wydział Klimatyczny, który udziela informacyj.

KOMUNIKACJA. Stacja kolejowa Otwock na miejscu na linji kolejowej Warszawa-Dęblin oraz na linji kolejki podjazdowej wąskotorowej Warszawa-Most-Karczew. Na linjach tych kursuje dziennie kilkadziesiąt pociągów. Prócz tego połączenie szosowe z Warszawą, szosa Lubelska. W obrębie uzdrowiska kurs dorożki, lub samochodu 2 zł. Kuracjusze i letnicy korzystają z taryfowych ulg kolejowych.

UWAGI. W r. 1926 urządzono park zakładowy na przestrzeni 8 ha., przebudowano elektrownię i rzeźnię.

W roku 1927 przystąpiono do budowy obszernego domu zdrojowego.Szanowni Państwo!

Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli letniska podwarszawskie linii otwockiej - to nazwa projektu, którego celem jest wzbudzenie zainteresowania przeszłością oraz dokumentowanie ginących śladów pamięci po dawnych letniskach wśród mieszkańców dzisiejszej linii otwockiej. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem i chcielibyście wziąć udział w tym społecznym przedsięwzięciu - prosimy o kontakt z podanymi poniżej osobami:

Uzdrowisko Otwock - Anna Radomska, a.m.radomska@gmail.com, tel. 693107116;

Letnisko Świder i letniska józefowskie - Robert Lewandowski, roblewandowski@wp.pl, tel. 605035774;

Letnisko Falenica - Lidia Dańko, lidiad@medianet.pl, tel. 501585850; Letniska wawerskie (Miedzeszyn, Radość, Międzylesie, Anin) - Dorota Choińska, Daria Boniecka-Stępień daria_boniecka@wp.pl, tel. 508085382.

Tematycznie projekt wpisuje się w wy-darzenia Roku Andriollego. Został dofinansowany przez Fundację Kronenberga działającą przy banku Citi Handlowy w Warszawie, a realizowany jest przez Fundację Andriollego we współpracy z grupą osób, którą oprócz wyżej wymienionych stanowią m.in.: Eliza Radzanowska, Marzenna Szymańska, Rafał Fijałkowski - prowadzący warsztaty edukacyjne, konkursy, olimpiady wiedzy, gry, zabawy itp., eliza@arete-art.pl, tel. 508498358; Maja i Zbigniew Płażewscy, Lidia Dańko, Joanna i Paweł Szpygiel odpowiedzialni za przygotowanie plansz wystawowych oraz okolicznościowej publikacji do druku. Koordynacja projektu Robert Lewandowski.
Ściągnij wersję w PDF.
www.andriolli.pl
www.swidermajer.pl

Copyright by Robert Lewandowski © 2006
Andriollówka ®

Utrzymanie strony www józefów - Agencja Cirrus