Wydawca R.LEWANDOWSKI.
Ekspedycya główna w Kantorze Wydawcy.
kontakt@andriolli.pl
Tel. 605035774


TOM I JÓZEFÓW ISSN 2081-0830
ANDRIOLLÓWKA » Nr 60_ 14.10.2011 »

Wystawa o Andriollim w KałuszynieGimnazjum im. 6. Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie (ul. Pocztowa 4) zaprasza dnia 14 października o godzinie 10.00 na uroczystości związane z obchodami Dnia Nauczyciela w Gminie Kałuszyn. Program wydarzeń w części oficjalnej obejmuje m.in. wystąpienie pana Burmistrza. W części artystycznej zostanie przedstawiony montaż słowno muzyczny pod tytułem "Rozważania o etosie nauczyciela…" oraz koncert w wykonaniu chóru szkolnego. Wszystkich gości zapraszamy na wernisaż wystawy poświęconej życiu i twórczości Elwiro Michała Andriollego. Ekspozycja przedstawiona w kałuszyńskim gimnazjum wpisuje się w obchody Roku Andriollego na Mazowszu.

Do udziału w uroczystościach zostali zaproszeni: władze samorządowe Kałuszyna - burmistrz Marian Soszyński oraz zastępca burmistrza pani Henryka Sęktas, ks. prałat Władysław Szymański, przewodnicząca Rady Miejskiej w Kałuszynie pani Ewa Standziak, przewodnicząca Komisji Oświaty pani Elżbieta Stryczyńska, obecni i byli nauczyciele oraz pracownicy szkół z terenu Gminy Kałuszyn, a także prezes ZNP oddział w Mińsku Mazowieckim Stanisław Mejszutowicz, v-ce prezes ZNP Roman Jaguścik. Pani Joanna Janicka Prezes Zarządu PTTK w Mińsku Mazowieckim i Robert Lewandowski prezes Fundacji Andriollego.

Maria Bożena Bartosiak

dyrektor szkołyOpis Kałuszyna w Biesiadzie Literackiej Nr 3 z dnia 5 (17) stycznia 1896 roku:

Kałuszyn, miasteczko położone w powiecie nowomińskim, nad rzeczką Witówką, przed 1718 rokiem było małą wsią; dopiero właściciel, Opacki, na mocy stosownego przywileju, zamienił je na miasto. Kałuszyn był własnością Rudzińskich, następnie generała Roźnieckiego, a ostatnio należał do Józefy hr. Zamoyskiej. Parafia kałuszyńska ufundowaną została w 1472 r.; przedtem była tylko filią.

Pięknego zaiste, szczytnego dzieła dokonali parafianie kałuszyńscy: własnym sumptem wznieśli nowy, wspaniały przybytek Pański. Zasługa główna, przy wykonaniu tego wiekopomnego dzieła, należy do proboszcza, ks. Żebrowskiego. Czcigodny kapłan, widząc szczupłość starego kościółka, który nie mógł pomieścić wszystkich wiernych, wypielęgnował w sercu zamiar wzniesienia nowej świątyni.

Pierwszą ofiarą na ten cel była pokaźna suma, kilkaset rubli, złożona przez J. E. arcybiskupa Popiela, jako też kwota 515 rs., nadesłana przez panią Lesiszową z Warszawy. Te fundusze dozwoliły ks. Żebrowskiemu rozpocząć budowę świątyni, pod którą fundamenta położono w 1889 roku. Z postępem robót parafianie składali na ręce swego plebana Dobrodzieja większe i drobniejsze kwoty, a nadto dostarczali i wozili bezpłatnie materyały budowlane.

Plan na kościół, w stylu wiślano-bałtyckim, dostarczył zasłużony budowniczy warszawski, Józef Dziekoński, pod którego też okiem wykonywały się wszystkie roboty. Fronton przyozdabia figura Matki Boskiej, dłuta Żydoka, wewnątrz zaś, w wielkim ołtarzu, pomieszczono obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, malowany przez Andriollego, a wykończony przez Cichockiego; posadzkę dano z terrakoty włoskiej.Prezentowaną w Kałuszynie wystawę poświęconą życiu i twórczości Andriollego mogliśmy zobaczyć wcześniej w Nałęczowie, Józefowie, Karczewie, Otwocku oraz w Państwowym Muzeum Etnograficznym Warszawie. Ekspozycja powstała z okazji 175. rocznicy urodzin artysty i obchodzonego Roku Andriollego. Autorami scenariusza są Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska oraz Anna Wziątek, konsultacje - Halina Bukowska, opracowanie graficzne Andrzej Roman Ćwiek, współpraca Robert Lewandowski.


Ściągnij wersję w PDF.
www.andriolli.pl
www.swidermajer.pl

Copyright by Robert Lewandowski © 2006
Andriollówka ®

Utrzymanie strony www józefów - Agencja Cirrus