Wydawca R.LEWANDOWSKI.
Ekspedycya główna w Kantorze Wydawcy.
kontakt@andriolli.pl
Tel. 605035774


TOM I JÓZEFÓW ISSN 2081-0830
ANDRIOLLÓWKA » Nr 56_ 27.10.2011 »

Andriolli ponownie w OtwockuOTWOCK. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej, Filia w Otwocku (ul. Pułaskiego 3 A, tel. 22 779 70 50) zaprasza w dniach od 27 października do 10 listopada na cykl prelekcji dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych p.t. "Andriolli i Pan Tadeusz". Prelekcjom towarzyszy wystawa poświęcona życiu i twórczości Andriollego.

Zimą 1879 roku lwowski wydawca Herman Altenberg zaproponował Andriollemu wykonanie ilustracji do "Pana Tadeusza". Artysta był w tym czasie najpopularniejszym polskim ilustratorem, a ponadto urodził się w Wilnie, dobrze znał Litwę, atmosferę litewskich dworków oraz twórczość Adama Mickiewicza.

Zadanie było trudne i wyjątkowo odpowiedzialne ze względu na rolę jaką odgrywała epopeja w świadomości społecznej w okresie zaborów. Warto podkreślić, że w kilku ilustracjach artysta najwyraźniej wykorzystał także krajobraz nad-świdrzański, który był mu szczególnie bliski.

"Pan Tadeusz" z ilustracjami zapoczątkował burzliwą dyskusję, w której nie brakowało głosów krytycznych. Pozytywiści zarzucali Andriollemu sięganie do fantastyki, teatralność, efekciarstwo w operowaniu kontrastami świetlnymi oraz nieznajomość epoki i strojów. Pod wpływem krytycznych głosów ilustrator uznał swoje dzieło za nieudane. Tym bardziej, że okoliczności, w których rozpoczął pracę nad rysunkami były wyjątkowo trudne w jego życiu osobistym - ilustracje powstawały niespełna rok po śmierci córeczki i przy łożu umierającej matki. Mimo to, szczęśliwie przetrwały stulecie i na trwałe weszły do polskiej kultury.

Mówiąc o ilustracjach Andriollego nie można zapominać o drzeworytnikach, z którymi współpracował. Na podstawie rysunków artysty powstawał drzeworyt, a umiejętności drzeworytnika decydowały o ich ostatecznym wyrazie. Autorem prawie wszystkich drzeworytów do "Pana Tadeusza" był Andrzej Zajkowski.Małgorzata Bonowska

Prezentowaną ponownie w Otwocku wystawę poświeconą Andriollemu mogliśmy wcześniej zobaczyć w Nałęczowie, Józefowie, Karczewie, Otwocku (05.10.2011), Kałuszynie i Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Ekspozycja powstała z okazji 175. rocznicy urodzin artysty i Roku Andriollego. Autorami scenariusza są Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska oraz Anna Wziątek, konsultacje - Halina Bukowska, opracowanie graficzne Andrzej Roman Ćwiek, współpraca Robert Lewandowski.


Ściągnij wersję w PDF.
www.andriolli.pl
www.swidermajer.pl

Copyright by Robert Lewandowski © 2006
Andriollówka ®

Utrzymanie strony www józefów - Agencja Cirrus