Wydawca R.LEWANDOWSKI.
Ekspedycya główna w Kantorze Wydawcy.
kontakt@andriolli.pl
Tel. 605035774


TOM I JÓZEFÓW ISSN 2081-0830
ANDRIOLLÓWKA » Nr 58_ 02.11.2011 »

Imiona AndriollegoLITWA, WILNO. Syn Franciszka i Petroneli Andriollich urodził się dnia 2 listopada (14 listopada według kalendarza gregoriańskiego), a dnia 23 listopada 1836 roku został ochrzczony w kościele św. Jana w Wilnie. Opis tego wydarzenia według porządku juliańskiego w parafialnej księdze został zamieszczony pod numerem 314. Czytamy w nim:

"Kiedy? Gdzie? Kto i od kogo? Z samey wody, czyli też z śś. oleiów ochrzczony?

Roku Pańskiego tysiącznego ośmsetnego trzydziestego szóstego, miesiąca Listopada dwudziestego trzeciego dnia w Wileńskim Rzymsko-Katolickim parafialnym Ś. Jana Kościele ochrzczone zostało z wody i Olejów ŚŚ. niemowlę imionami Elwiryon Michał od X. Piotra Kamińskiego tegoż Kościoła podproboszcza.

Jakich Rodziców? Kiedy i gdzie to iest: w iakiey Parafii urodził się?

Urodzonych Franciszka i Petroneli Gąśniewskich Andryolich ślubnych małżonków syn, roku i miesiąca teraźniejszego, drugiego dnia w tey Wileńskiej Święto-Jańskiey parafii narodzony.

Kto trzymał do Chrztu? To iest: kto byli kumami i kto asystował mianowicie?

Trzymali do chrztu WW. Konstanty Nowomieyski z Anną Butkiewiczową. Asystowali: WW. Benedykt Żyliński, Sędz. Gran. ptu. Trockiego z Maryą Markadanty."

Elwiryon Michał był czwartym dzieckiem Franciszka i Petroneli Andriollich. W tym miejscu należy wyjaśnić, że w latach 1800-1899 kalendarz gregoriański (nowy styl) wyprzedzał kalendarz juliański (stary styl) o 12 dni, a od 1900 roku o 13 dni. Stary styl obowiązywał w zaborze rosyjskim, na obszarze Królestwa Polskiego do wycofania się Rosjan z ziem polskich w 1915 roku. Dla oznaczenia wydarzeń z wymienionego okresu stosuje się często podwójny zapis dat, np. data urodzin E. M. Andriollego: 2 listopada (starego stylu) / 14 listopada (nowego stylu).


Ściągnij wersję w PDF.
www.andriolli.pl
www.swidermajer.pl

Copyright by Robert Lewandowski © 2006
Andriollówka ®

Utrzymanie strony www józefów - Agencja Cirrus