Wydawca R.LEWANDOWSKI.
Ekspedycya główna w Kantorze Wydawcy.
kontakt@andriolli.pl
Tel. 605035774


TOM I JÓZEFÓW ISSN 2081-0830
ANDRIOLLÓWKA » Nr 61_ 29.11.2011 »

Tropami Andriollego do SiennicySIENNICA. W ramach Roku Andriollego na Mazowszu dnia 29 listopada 2011 r. w Zespole Szkół w Siennicy odbyła się impreza dla dzieci i młodzieży mająca na celu przekazywanie wiedzy o regionie.
Historyczne mury szkoły, specjalnie zaprojektowana scenografia, gościnna atmosfera to powody, dla których Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy Tropami Andriollego organizowany przez PTTK Oddział w Mińsku Mazowieckim odbył się w siennickiej szkole. W turnieju spotkało się 15 trzyosobowych drużyn z powiatu mińskiego i otwockiego, które podążały Tropami Andriollego... do Siennicy.
Turniej Turystyczno-Krajoznawczy to impreza o 40-letniej tradycji w PTTK. Jest formą upowszechniania idei krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży, zachęcania do poznawania historii i tradycji regionu. Przez wiele lat z powodów organizacyjnych turniej na naszym terenie nie odbywał się, ale w 2011 r. powrócił do programu działań w ramach Roku Andriollego i to w najlepszym stylu, jako impreza międzypowiatowa popularyzująca produkt turystyczny Ziemia Andriollego.
Turniej swoją obecnością uświetnili: Jerzy Smoliński - Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Szkół w Siennicy, Małgorzata Podstawka - dyrektor Zespołu Szkół w Siennicy, a także organizatorzy Roku Andriollego: Leszek Celej - Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Robert Lewandowski - Prezes Fundacji Andriollego oraz Joanna Janicka prezes PTTK w Mińsku Mazowieckim. Nagrody dla uczestników przekazali: Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Mińsku Maz., Urząd Gminy w Siennicy, PTTK Oddział w Mińsku Maz., Muzeum Ziemi Mińskiej i Fundacja Andriollego.
Spotkanie środowisk szkolnych z powiatu mińskiego i otwockiego stało się okazją do zaprezentowania walorów tych terenów i sposobem na rozwijanie umiejętności twórczych uczniów, a także pozwoliło przedstawić nowoczesne oblicze szkoły w Siennicy obchodzącej w tym roku jubileusz 145 lat istnienia.

W turnieju wzięło udział 15 drużyn, czyli 45 uczniów oraz 15 opiekunów reprezentujących następujące szkoły:

SZKOŁY PODSTAWOWE:
z Grzebowilka,
z Jakubowa,
z Kałuszyna,
nr 5 z Mińska Mazowieckiego,
nr 6 z Mińska Mazowieckiego.

GIMNAZJA:
Gimnazjum z Jakubowa,
Gimnazjum z Kołbieli,
Gimnazjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej
z Mińska Mazowieckiego,
Gimnazjum z Siennicy,
Gimnazjum ze Stanisławowa,
Gimnazjum nr 4 z Otwocka.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
Liceum Plastyczne z Mińska Mazowieckiego,
Technikum Ekonomiczne z Mińska Maz,
Technikum Obsługi Turystycznej z Siennicy,
Zespół Szkół Agrotechnicznych z Janowa.

Turniejowe zmagania odbyły się w konkurencjach:

1. Rozwiązanie testu wiedzy o życiu i twórczości E.M.Andriollego.
2. Wykonanie ilustracji do wybranego uczniowskiego utworu prezentowanego w książce Ziemia Andriollego.
3. Ułożenie hasła reklamującego Szlak turystyczny im. Andriollego.
4. Występy w roli przewodnika po wybranej miejscowości.

Turniej przebiegał w atmosferze dobrej wspólnej zabawy. Najbardziej żywiołowy przebieg miały wystąpienia w roli przewodników oraz prezentacje haseł reklamowych. Pojawiły się utalentowane krasomówczo osoby z Otwocka, Grzebowilka, Jakubowa i SP nr 5 w Mińsku Mazowieckim.

Szczególne zaangażowanie drużyn dało się zauważyć podczas wykonywania ilustracji. W tej konkurencji wyróżnili się uczniowie z Liceum Plastycznego, ale oprócz nich zachwyciła pracą reprezentacja gimnazjum z Kołbieli oraz SP nr 6 z Mińska Maz. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju wykazały się znakomitą znajomością tematu. Jedni byli najlepsi w konkurencji wiedzy, inni jako przewodnicy lub ilustratorzy.
Działania uczniów oceniało jury w składzie: Aneta Bartnicka - Kołbiel, Beata Bieniek - Siennica, Wioletta Izdebska, Iwona Kokoszka - Mińsk Mazowiecki, Małgorzata Michalik - Siennica, Małgorzata Tomkiewicz - Mińsk Mazowiecki. Końcowa klasyfikacja turniejowa wyglądała następująco:

SZKOŁY PODSTAWOWE:
1. SP nr 6 w Mińsku Mazowieckim,
2. SP nr 5 w Mińsku Mazowieckim,
3. SP w Grzebowilku.
Nagrodę specjalną i wyróżnienie otrzymała najmłodsza drużyna uczniów z klasy IV Szkoły Podstawowej w Jakubowie w składzie: Martyna Parol, Anna Ślusarczyk oraz Jakub Ziółkowski, który zabłysnął również jako krasomówca.

GIMNAZJA:
1. Gimnazjum w Kołbieli oraz Gimnazjum w Siennicy,
2. Gimnazjum nr 4 w Otwocku,
3. Gimnazjum w Stanisławowie.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
1. Technikum Obsługi Turystycznej w Siennicy,
2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz.
3. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Janowie.

Drużyny z zadowoleniem mówiły o udziale w turnieju w przyszłym roku, bo jak zapowiedziała Joanna Janicka Turniej Turystyczno-Krajoznawczy powraca jako stała impreza programowa PTTK oraz coroczne działanie szkoły w Siennicy.
Młodzież w czasie przerwy podczas turniejowych zmagań gościła się w specjalnie zaaranżowanej kawiarence Andriollówka W czasie obrad jury uczestnicy turnieju zwiedzili Muzeum Siennickich Szkół.
Joanna Janicka

SIENNICA. Szkoła w Siennicy powstała w 1866 r. jako miejsce prowadzenia kursów pedagogicznych, przygotowujących nauczycieli do szkół ludowych, mających w zamierzeniach rosyjskiej administracji, przyspieszenie rusyfikacji narodu polskiego. Kursy te w roku 1872 zostały przekształcone w Seminarium Nauczycielskie. W 1957 r. powstało Koło Sienniczan składające się z absolwentów szkoły i przejęło opiekę nad zgromadzonymi przez lata pamiątkami.

Oficjalne otwarcie Izby Pamiątek Siennickich Szkół zwanej także Siennickim Muzeum Szkolnym odbyło się w roku 1975. Zgromadzone zbiory tematycznie obejmują: okoliczności powstania i funkcjonowania carskiej szkoły (1866-1915); czasy Polskiego Seminarium Nauczycielskiego i Gimnazjum (1916-1939); lata wojny i okupacji (1939-1944); działalność Siennickich Szkół w wyzwolonej Polsce.
Dzisiejsze Siennickie Muzeum Szkolne to placówka przy Zespole Szkół w Siennicy im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich, która w swoich zbiorach posiada także duży dział bibliofilski - starych i unikatowych podręczni-ków z dziedziny metodyki, historii wychowania, psychologii, pedagogiki oraz podręczników uczniowskich z różnych okresów.
Izba Pamiątek Siennickich Szkół otwarta jest dla zwiedzających we wtorki w godz. 10.00 - 15.00 oraz w innych terminach po telefonicznym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły: tel. 25 757 22 24. Kustosz muzeum: tel. 504 446 513.
Na podstawie www.zssiennica.pl


Ściągnij wersję w PDF.
www.andriolli.pl
www.swidermajer.pl

Copyright by Robert Lewandowski © 2006
Andriollówka ®

Utrzymanie strony www józefów - Agencja Cirrus