Wydawca R.LEWANDOWSKI.
Ekspedycya główna w Kantorze Wydawcy.
kontakt@andriolli.pl
Tel. 605035774


TOM I JÓZEFÓW ISSN 2081-0830
ANDRIOLLÓWKA » Nr 65_ 08.01.2012 »

Portret Mickiewicza w Panu TadeuszBRZEGI [nad Świdrem], 1882.
List Andriollego do Władysława Bełzy we Lwowie z dnia 8 stycznia 1882 r. opisujący okoliczności powstania portretu Adama Mickiewicza zamieszczonego w ilustrowanym wydaniu Pana Tadeusza (Lwów 1882):

Szanowny Panie!

W tej chwili otrzymałem list Pański z 4 stycznia i niezwłocznie odpowiadam.
Z rysunkiem do Pieśni VIII [księga VIII Pana Tadeusza] tak się stało. Posłałem go wraz z dwoma głównymi inicjałami do Warszawy dla wręczenia Zajkowskiemu [drzeworytnik].
Służący mój oddał wszystkie, wyjąwszy zakwestio[no]wanego, który ku największej mojej zgryzocie znalazłem we 3 tygodnie potem na półce. Przedstawia scenę Zajazdu na stronie 231 "I by donośniej mówić, wstąpił na stos wielki". Do księgi IX (Bitwa) na czas oddałem rysunek (str. 248): "Ocenił przeciwnika zręczność Maciek stary".
Nie rozumiem, co się stało i gryzę się tym niewymownie, tym bardziej że ze strony Pana tylko uprzejmość i najwyższa delikatność mię spotyka. Pojutrze jadę do Warszawy i kwestię tę zbadam u Zajkowskiego.
Tymczasem dodam, że do księgi XI wszystkie rysunki już dawno odesłałem, a przedwczoraj i cała księga XII została do Warszawy wysłana.
Wszakże wobec przykrości, jaką Panu wyrządziłem, tej chwili zaczynam drugi niewielki rysunek do księgi XII i z największą chęcią zrobię darmo portret Mickiewicza. - Wskaż tylko Pan, który mieć życzysz i jakiego rozmiaru. Proszę o wiadomość jak najprędszą.
Zosię według żądania Pańskiego za 2 tygodnie narysuję i Panu na ręce nie rytowaną deskę przeszlę. W razie, gdyby się podobała, każ Pan rytować za granicą. W przeciwnym zwróć mi Pan kliszę, a żadnej nie będę rościć pretensji. Tymczasem raz jeszcze najserdeczniej przepraszam i choć po czasie już, obojgu Państwu szlę życzenia Świąt i szczęścia.

Sługa Andriolli


FINAŁ ROKU ANDRIOLLEGO. Oficjalny finał Roku Andriollego z udziałem przedstawicieli Marszałka Województwa Mazowieckiego odbędzie się 10 stycznia 2012 o godzinie 18.00 w auli widowiskowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej 4.

Do udziału w spotkaniu organizatorzy serdecznie zapraszają osoby zaangażowane
w wydarzenia Roku Andriollego oraz wszystkich zainteresowanych życiem i twór-czością artysty. W programie m.in.:
- występy młodzieży z powiatu mińskiego oraz szkolnej grupy teatralnej z powiatu otwockiego;
- kolejne spotkanie bibliotekarzy, nauczycieli, organizacji pozarządowych oraz osób zaintere-sowanych rozwojem edukacji regionalnej;
- informacje o projekcie Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli podwarszawskie letniska linii otwockiej, wstępne podsumowanie projektu Rok Andriollego oraz projektu Festiwal Kultury i Sztuki Dzieci i Młodzieży.

Dla aktywnych uczestników finału Roku Andriollego w Mińsku Mazowieckim 10 stycznia 2012 r. organizatorzy przygotowali okolicznościowe koszulki.

Informujemy także, że dnia 10.01.2012 między godz. 16 a 17 z Otwocka do Mińska Maz. wyjadą autokary wiozące uczestników finału Roku Andriollego. Więcej informacji oraz zapisy u p. Marioli Sitarz tel. 783 466 268.


Szanowni Państwo!

Prezentowany na początku roku 2011 Kalendarz Wydarzeń Roku Andriollego z pewnością nie obejmował wszystkich przedsięwzięć popularyzujących życie i twórczość artysty, które miały miejsce w ciągu kilkunastu miesięcy. Niniejszym zwracamy się z prośbą o przesyłanie na adres roblewandowski@wp.pl do dnia 15.02.2012 opisu wydarzeń, które według Państwa powinny zostać uwzględnione w końcowym sprawozdaniu dotyczącym Roku Andriollego.

Dziękujemy za wspólne działania w Roku Andriollego 2011

Organizatorzy
Roku Andriollego


Ściągnij wersję w PDF.
www.andriolli.pl
www.swidermajer.pl

Copyright by Robert Lewandowski © 2006
Andriollówka ®

Utrzymanie strony www józefów - Agencja Cirrus