Wydawca R.LEWANDOWSKI.
Ekspedycya główna w Kantorze Wydawcy.
kontakt@andriolli.pl
Tel. 605035774


ROK IV JÓZEFÓW ISSN 2081-0830
ANDRIOLLÓWKA » Nr 76_ 07.07.2012 »

Józefów, letnisko czy uzdrowisko?JÓZEFÓW - WARSZAWA. Na przełomie 1936/1937 Zarząd Towarzystwa Miłośników Józefowa w pismach adresowanych do swoich członków przedstawiał możliwości rozwoju Józefowa - "uzdrowiska podstołecznego o poziomie europejskim".
Zarząd pisał m.in.: "Wyż. Wymienione Towarzystwo [Towarzystwo Miłośników Józefowa k/Otwocka] rozwinęło się z dawnego Towarzystwa Miłośników Osiedli Anielin, Józefów Południowy, Jerzówka, a statut i nazwa nowego Towarzystwa zostały uchwalone na ogólnym rocznym zebraniu członków dawnego Towarzystwa w dniu 18.08.1934 roku. Nowa nazwa Towarzystwa została podyktowana koniecznością rozszerzenia działalności Towarzystwa na cały teren Józefowa, jak też i dostosowania statutu do rozporządzenia P. Prezydenta Rz. Polskiej z dnia 27.X.32 r. (Dz. U. R. P. Nr 94 poz. 808).
Józefów jako letnisko podstołeczne posiada wszelkie dane (najzdrowsza okolica Warszawy, dogodna i szybka komunikacja ze stolicą) do rozwinięcia się na szeroko zakrojoną skalę letniska - uzdrowiska podstołecznego o poziomie europejskim.
Że tak jest w istocie, świadczy o tem już opracowany przez Wydział Budowlano-Komunikacyjny Województwa Warszawskiego projekt planu rozbudowy Józefowa. Projekt ten przewiduje rozszerzenie wszystkich ulic, a niektórych do szerokości 20 - to metrowych alei z zieleńcami, budowę dwóch jeszcze szkół, trzech dzielnic handlowych, dzielnicy administracyjnej letniska, założenie parku, wyznaczenie dzielnic dużych hoteli i pensjonatów itp."
"Zarząd T-wa Miłośników Józefowa k/Otwocka, dbając o interesy swoich członków, jak też i właścicieli nieruchomości dotychczas niezrzeszonych w T-wie, wszedł w kontakt z Wydziałem Budowlano-Komunikacyjnym Województwa Warszawskiego, celem dalszego informowania projektodawców planu rozbudowy Józefowa o życzeniach właścicieli nieruchomości, aby móc jeszcze skorygować omawiany plan przed ostatecznym jego zatwierdzeniem. Po ostatecznym zatwierdzeniu planu rozbudowy Józefowa wszelkie poprawki będą niemożliwe.
Oprócz wyż. wym. działalności T-wo zabiega o budowę chodników, utworzenie posterunku P.P. [Policji Państwowej], brukowanie drogi łączącej Józefów z szosą Warszawa - Karczew, jak też i o przyłączenie Józefowa do jednej gminy, wzgl. utworzenia własnej gminy, tembardziej, że plan rozbudowy Józefowa przewiduje utworzenie gminy w Józefowie i według informacji projektodawców planu już obecnie można robić starania w tej sprawie, a to w związku z projektowaną likwidacją gminy Zagóźdź.
Jak z pow. widać przed T-wem Miłośników Józefowa k/Otwocka, jako jedynym stowarzyszeniem reprezentującym wobec władz ogół obywateli Józefowa, stoi cały szereg zagadnień, co do których T-wo musi się wypowiedzieć. Jednym z poważniejszych zagadnień, jest kwestja w jakim kierunku ma się w przyszłości rozbudować Józefów, czy jako uzdrowisko - stacja klimatyczna, czy jako letnisko - osiedle.
Zdaniem T-wa w tak ważnej sprawie powinni zabrać głos wszyscy właściciele realności w Józefowie bez wyjątku./…/"

LETNISKA FALENICKIE. Pomysł administracyjnego połączenia w jeden organizm letnisk rozproszonych między Wawrem a Otwockiem pojawił się około 1920 r. Historia gminy Falenica Letnisko ma swój początek w listopadzie 1924 r., gdy weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.10.1924 r. "o utworzeniu gminy wiejskiej Letnisko-Falenica w powiecie warszawskim" (data obowiązywania 01.01.1925).
(Poniższe kalendarium opracowano na podstawie książki Roberta Lewandowskiego pt. Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli podwarszawskie letniska linii otwockiej, Wydawnictwo Świdermajer, Józefów 2011.)


10 listopada 1924 - weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.10.1924 r. "o utworzeniu gminy wiejskiej Letnisko-Falenica w powiecie warszawskim". W skład gminy włączono:
- z gminy wiejskiej Zagóźdź: Falenica-Wille, Józefów, Emilianów, Miedzeszyn-Wille, Zbójna Góra-Radość, Kaczy Dół, Maciorowe Bagno, Laski Osady;
- z gminy wiejskiej Wiązowna: Michalin, Jarosław;
- z gminy wiejskiej Karczew: Wille Świderskie;
- z gminy wiejskiej Wawer: Anin.

1 kwietnia 1927 - gmina wiejska Letnisko Falenica zyskała uprawnienia finansowe gminy miejskiej, które umożliwiły w niedługim czasie wzmocnić finanse gminnego budżetu oraz przeprowadzić niezbędne inwestycje w letniskach.

1935-1936 - intensywne działania mieszkańców, właścicieli willi i pensjonatów położonych na terenie Letniska Świder zmierzały do utworzenia stacji klimatycznej oraz samodzielnego uzdrowiska Świder.

1936-1937 - działania mieszkańców, właścicieli willi i pensjonatów, właścicieli "realności w Józefowie" zmierzały do określenia kierunku rozbudowy Letniska Józefów: "jako uzdrowisko - stacja klimatyczna, czy jako letnisko - osiedle".

1 kwietnia 1939 - weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27.03.1939 r. "o zmianie granic niektórych gmin wiejskich w powiecie i województwie warszawskim". Do gminy Letnisko Falenica przyłączono:
- ze znoszonej gminy wiejskiej Zagóźdź: Błota, Borków, Dębinka, Julianów, Miedzeszyn, Nowa Wieś, Świdry Małe, Wólka Zerzeńska, Zagóźdź;
- z gminy wiejskiej Wiązowna: gromady Zamlądz, Rycice oraz część gromad Aleksandrów i Emów;
Z gminy Letnisko Falenica wyłączono:
- do gminy wiejskiej Wawer: gromady Anin i Międzylesie

15 maja 1951 - weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05.05.1951 r. "w sprawie zmiany granic miasta stołecznego Warszawy". Z gminy Falenica Letnisko przyłączono do Warszawy: Borków, Julianów, Miedzeszyn, Miedzeszyn Nowy, Miedzeszyn Wieś, Radość, Wólka Zerzeńska, Zagóźdź oraz część gromad Błota, Falenica, Michalin i Zbójna Góra.

15 maja 1951 - weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 05.05.1951 r. "w sprawie zmiany granic, siedziby i nazwy niektórych gmin w powiecie i województwie warszawskim". Siedzibę gminnej rady narodowej gminy Falenica Letnisko w powiecie i województwie warszawskim przeniesiono z Falenicy do Józefowa, a nazwę "gmina Falenica Letnisko" zmieniono na nazwę "gmina Józefów".

Nowo powstała gmina Józefów [Letnisko] obejmowała dotychcza-sowe letniska falenickie:
Józefów, Emilianów, Jarosław, Świder oraz część letnisk Falenica i Mi-chalin, a także (przyłączone w 1939 r. do gminy Letnisko Falenica): Rycice, Dębinka, Świdry Małe, Nowa Wieś oraz część gromad Błota, Aleksandrów i Emów. /…/

1962 - Józefów uzyskał prawa miejskie.

Opracował
Robert LewandowskiŚciągnij wersję w PDF.
www.andriolli.pl
www.swidermajer.pl

Copyright by Robert Lewandowski © 2006
Andriollówka ®

Utrzymanie strony www józefów - Agencja Cirrus