Wydawca R.LEWANDOWSKI.
Ekspedycya g3ówna w Kantorze Wydawcy.
kontakt@andriolli.pl
Tel. 605035774


ROK IV JÓZEFÓW ISSN 2081-0830
ANDRIOLLÓWKA » Nr 83_ 13.10.2012 »

Szkoły im. Andriollego,


NAŁĘCZÓW

Gimnazjum w Nałęczowie istnieje już 13 lat. Mija 10 lat od opuszczenia murów szkoły przez pierwszych absolwentów. Historia niby krótka, a tak wiele się działo.
Aby nadać tożsamość szkole, społeczność gimnazjalna podjęła działania zmierzające                do nadania imienia. Wśród wielu propozycji w ogłoszonym konkursie, najwięcej głosów zdobył znany artysta, pochowany na nałęczowskim cmentarzu – Elwiro Michał Andriolli.

                        Dyrektor Gimnazjum
                        Urszula Stefanyszyn

W marcu 2012 r. uczniowie nałęczowskiego gimnazjum uczestniczyli w konkursie wiedzy dotyczącym wybranego patrona szkoły. Turniej dzięki współpracy z Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury
i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną oraz Towarzystwem Przyjaciół Nałęczowa miał profesjonalną oprawę i nagrody w postaci albumów.

Więcej informacji i film pod linkiem 
http://www2.naleczow.net/index.php/wydarzenia/56-jeden-z-dziesieciu-w-nok
Obszerne relacje z nadania imienia szkole pod linkiem http://www.gimnazjum.naleczow.net/
 


 MIŃSK MAZOWIECKI

Dyrekcja Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim ma zaszczyt poinformować, że od 1 września 2012 r. szkoła nosi imię Elwiro Michała Andriollego.
Wybór imienia nie był przypadkowy. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, a także absolwenci niejednokrotnie wspominali, że byłoby uzasadnione, aby szkoła artystyczna – Liceum Plastyczne – nosząc imię Elwiro Michała Andriollego upamiętniła w ten sposób znakomitego artystę, który znaczną część swego życia związał z naszym miastem i jego okolicami. Szczególnie zaangażowaliśmy się w poznanie życia i dorobku artysty podczas ogłoszonego roku 2011 – Rokiem Andriollego na Mazowszu.
Uroczyste nadanie imienia wpisuje się w tegoroczne obchody 20-lecia Liceum Plastycznego.
Z tej okazji społeczność szkolna przygotowała uroczystość, którą zaplanowano na dzień 12 października 2012 r. w siedzibie szkoły przy ul. Z. Kazikowskiego 18.
Elżbieta Zofia Wieczorek
dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Mińsku Mazowieckim
Więcej informacji o szkole pod linkiem http://www.zsemm.edu.pl/

 

OTWOCK-ŚWIDER

Imię Michała Elwiro Andriollego zostało nadane Szkole Podstawowej nr 6 w Otwocku 14 października 2000 roku po przeprowadzeniu szerokiej konsultacji całej społeczności związanej ze szkołą. Tereny nadświdrzańskie, które zauroczyły Andriollego leżą w granicach obwodu naszej szkoły.
18 sierpnia 2000 roku Rada Miasta Otwocka podjęła uchwałę o zmianie patrona szkoły.
Uroczystości, w dniu 14 października 2000 roku, rozpoczęła msza św. w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski, podczas której został poświęcony sztandar szkoły, ufundowany przez Radę Miasta Otwocka. Widniało na nim nazwisko nowego patrona – Michała Elwiro Andriollego. Poświęcenia dokonał ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. biskup Kazimierz Romaniuk, który do zgromadzonych uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości powiedział: „Sztandar to symbol wartości. Życzę Wam, by darzył błogosławieństwem wszystkich nauczających i uczących się.”
W budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przebiegały dalsze uroczystości. Odsłonięcia tablicy z nazwiskiem i wizerunkiem patrona dokonał prezydent Miasta Otwocka Sławomir Dąbrowski. Tablicę wykonał otwocki artysta Wiesław Rylski. Wśród zaproszonych gości był wiceprezydent Artur Brodowski, dyrektor Oświaty Miejskiej Robert Rataj, wicedyrektor Krzysztof Szczegielniak, przedstawicielka Mazowieckiego Kuratorium Z. Stypińska, otwoccy radni i prezes  otwockiego oddziału ZNP
L. Kiełczowski, który wręczył dyrektorowi szkoły Andrzejowi Kraszewskiemu kronikę szkolną.
Po oficjalnych uroczystościach wszystkich uczestników zaproszono na część artystyczną.. Wśród wierszy i piosenek przedstawionych przez uczniów  dominowała tematyka otwockiej ziemi, ziemi tak bliskiej Andriollemu. Zwracała uwagę wrażliwość artystów i wielka wiedza o nowym patronie szkoły – Michale Elwiro Andriollim.
Uroczystości zakończył słodki poczęstunek, który zintegrował zaproszonych  gości, nauczycieli i uczniów.
Postawa artysty, poety, wizjonera i gorącego patrioty stała się od tej pory wzorem wychowawczym dla kształconych w naszej szkole uczniów.
                                               Mariola Sitarz
Ewa Osińska
Więcej informacji o szkole pod linkiem http://sp6_otwock.superszkolna.pl/


Ściągnij wersję w PDF.
www.andriolli.pl
www.swidermajer.pl

Copyright by Robert Lewandowski © 2006
Andriollówka ®

Utrzymanie strony www józefów - Agencja Cirrus