Wydawca R.LEWANDOWSKI.
Ekspedycya główna w Kantorze Wydawcy.
kontakt@andriolli.pl
Tel. 605035774


ROK IV JÓZEFÓW ISSN 2081-0830
ANDRIOLLÓWKA » Nr 84_ 17.10.2012 »

Kraszewski i AndriolliROK KRASZEWSKIEGO. W 2012 roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887). Rok 2012 został ustanowiony także Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego. Kraszewski jest autorem licznych powieści, z których Stara baśń (1876) należy do najbardziej znanych. Książka ta zapoczątkowała cykl powieści historycznych o dziejach narodu polskiego.
W październiku 1879 roku obchodzono w Krakowie jubileusz działalności literackiej pisarza. Z tej okazji w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych - w krakowskim salonie wystawowym, Andriolli zaprezentował 12 kartonów do Pamięt-ników kwestarza oraz ilustracje do pierwszej części Starej baśni, które zostały wrę-czone J. I. Kraszewskiemu.
Jubileuszowe wydanie Starej baśni ukazało się w 1879 roku nakładem Gebethnera i Wolffa. Książka o wymiarach 26,5 x 32,5 cm za-wiera 432 strony, a wśród nich 24 całostronicowe ilustracje E. M. Andriollego z podpisem autora i datą 1878. Każdy rozdział rozpoczyna się winietą i ozdobnym inicjałem różnych artystów. Blok zdobią grube tekturowe okładk i złocone tłoczenia. Ilustracje Andriollego do Starej baśni należą do najlepszych prac artysty, a jubile-uszowe wydanie powieści J. I. Kraszewskiego należy do najbardziej okazałych ksią-żek pisarza.
Znany krytyk, filozof i estetyk, Henryk Struve, po obejrzeniu kar-tonów do Starej baśni i Balladyny tak ocenił na łamach tygodnika "Kłosy" (1880) twórczość Andriollego: "w nim działa […] siła, […] szukająca swego zadowolenia nie w treści uczuciowej, lecz w bujnej formie, w kształtach ruchliwych, pełnych wyrazu i energii […], w fantazji; z niej się rodzą owe kształty swawolne, rozczochrane, nieraz przesadne, a w każdym razie niezwykłe, wznoszące się wysoko ponad prozę co-dziennego życia, ponad gładkie, zaokrąglone, symetryczne typy sentymentali-zmu."

Robert Lewandowski


OTWOCK. "Andriolli ilustra-torem dzieł Kraszewskiego" to tytuł wystawy przygotowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Otwocku i Muzeum Andriollego w Józefowie przy współpracy Wydziału Kultury Urzędu Miasta Otwock. Ekspozycja zorganizowana została z okazji obcho-dzonego Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 17 października 2012 o godz. 13.00 w siedzibie biblioteki przy ul. Andriolle-go 45 w Otwocku.
Oprócz ilustracji Andriollego do dzieł Kraszewskiego wyda-wanych nie tylko w języku polskim, w dniu otwarcia wystawy zapraszamy do obej-rzenia bibliofilskich wydań Starej baśni.
Ekspozycja dostępna jest w godzinach otwarcia biblioteki do dnia 31 października 2012 roku.

Robert Bel-lerŚciągnij wersję w PDF.
www.andriolli.pl
www.swidermajer.pl

Copyright by Robert Lewandowski © 2006
Andriollówka ®

Utrzymanie strony www józefów - Agencja Cirrus