Wydawca R.LEWANDOWSKI.
Ekspedycya główna w Kantorze Wydawcy.
kontakt@andriolli.pl
Tel. 605035774


ROK IV JÓZEFÓW ISSN 2081-0830
ANDRIOLLÓWKA » Nr 86_ 25.11.2012 »

Zaślubiny Andriollego
MIŃSK MAZOWIECKI
Dnia 25 listopada obchodzimy kolejną rocznicę zaślubin Elwiro Michała Andriollego i Natalii Heleny Tarnowskiej. Z tej okazji w historycznym rzymskokatolickim kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Miń-sku Mazowieckim, przy ul. Kościelnej 1, o godzinie 17.00 odbędzie się kostiumowa insceni-zacja wydarzeń sprzed 137 lat.

Scenariusz i reżyseria

Tomasz Jackie-wicz - laureat ogólnopolskiego konkursu krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu, student I roku filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent LO w Sulejów-ku.

Maciej Koszewski - laureat ogólnopolskiego konkursu krasomówczego w Go-lubiu-Dobrzyniu, student I roku filologii polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-skiego, absolwent LO w Sulejówku.

Krystyna Pachnik - nauczycielka języka pol-skiego w Gimnazjum nr 1 i w Liceum Ogólnokształcącym w Sulejówku.
Śpiew

Zuzanna Gierczycka - absolwentka LO w Sulejówku.
Michał Śmigielski - student dyrygentury Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, absolwent LO Sulejó-wek.
Solo na skrzypcach

Adam Mikulski - student Uniwersytetu Muzycznego w War-szawie.
Występują

Andriolli………………………..……Karol Ciemięga Panna Młoda…….…….Magdalena Nowakowska ks. Piotr Paderewski…………..Maciej Koszewski Drugi ksiądz…………………..Tomasz Jackiewicz Druhna pierwsza………..….Kinga Niewiarowska Druhna druga..………………..Maria Dąbrowska Goście weselni…….uczniowie LO w Sulejówku
Gościnnie wystąpią

Marcin Jakubowski
Burmistrz Miasta Mińsk Mazo-wiecki

Arkadiusz Śliwa
Burmistrz Miasta Sulejówek

oraz Hanna Semeniuk - dyrektor Gimnazjum nr 1 w Sulejówku,
Teresa Rek - dyrektor LO w Sulejówku,
Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 1 w Sulejówku,
Nauczyciele i uczniowie LO w Sulejówku,
Rodzice uczniów i Przyjaciele szkół.

Mile widziani uczestnicy w strojach z epoki.

OrganizatorzyTreść aktu zaślubin, 1875:

"Działo się w mieście Mińsku dnia trzynastego (dwudziestego piątego) listopada tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku o godzinie szóstej wieczorem. Oznajmiamy, że w obecności świadków: Jana Bulle właściciela majątku Janów, lat sześćdziesiąt dwa i Feliksa Makowskiego właściciela majątku Osiny, lat dwadzie-ścia dziewięć, został dzisiaj zawarty związek małżeński między Elwiro Michałem dwóch imion Andriollim, kawalerem urodzonym w mieście Wilnie w parafii św. Jana, synem zmarłego Franciszka i żyjącej Petroneli z Gąśniewskich [Gośniewskich] poślubionych mał-żonków Andriolli, właścicielem kolonii Stasinów w Stasinowie, lat trzydzieści siedem mają-cym, a Natalią Heleną dwóch imion Tarnowską, panną urodzoną we wsi Osiny, córką zmar-łego Adama Rolicz i żyjącej Anieli z domu Skrzyńskiej, z urodzonej w związku małżeńskim Tarnowskich, przy matce, właścicielce dóbr Osiny, mającej lat dwadzieścia pięć. Małżeństwo to poprzedziły pojedyncze zapowiedzi ogłoszone w parafialnym kościele dnia dziewiątego (dwudziestego pierwszego) listopada tego roku. Pozwolenie na zwolnienie z ogłaszania dwóch zapowiedzi było wydane przez Warszawski Rzymskokatolicki Konsystorz siódmego (dziewięt-nastego) listopada tego roku za numerem 2771. Pozwolenie matki nowo zaślubionej było ogłoszone słownie. Nowożeńcy oświadczyli, iż nie zawarli innej umowy przedślubnej. Religij-nego obrzędu małżeństwa dokonał ksiądz Piotr Paderewski proboszcz parafii mińskiej. Akt ten po przeczytaniu przez Nas został podpisany w obecności.
Ks. Piotr Paderewski, ka-nonik
Proboszcz parafii Mińsk"

Tłumaczenie Renata Nyszko

Ściągnij wersję w PDF.
www.andriolli.pl
www.swidermajer.pl

Copyright by Robert Lewandowski © 2006
Andriollówka ®

Utrzymanie strony www józefów - Agencja Cirrus